Tây Ninh Viet Nam

27°

15-06-2024

Business hours:

 • TUYẾN CÁP TREO VÂN SƠN (THỨ 2 ĐẾN THỨ 6)
 • TUYẾN CÁP TREO CHÙA HANG (THỨ 2 ĐẾN THỨ 6)
 • TUYẾN CÁP TREO TÂM AN (THỨ 2 ĐẾN THỨ 6)
 • TUYẾN CÁP TREO VÂN SƠN (THỨ 7 ĐẾN CN)
 • TUYẾN CÁP TREO CHÙA HANG (THỨ 7 ĐẾN CN)
 • TUYẾN CÁP TREO TÂM AN (THỨ 7 ĐẾN CN)
06:00 to 20:00

Lưu ý: Ngưng bán vé cáp treo trước 01 tiếng.

Tây Ninh Viet Nam
27°

16-06-2024

Business hours:

 • TUYẾN CÁP TREO VÂN SƠN (THỨ 2 ĐẾN THỨ 6)
 • TUYẾN CÁP TREO CHÙA HANG (THỨ 2 ĐẾN THỨ 6)
 • TUYẾN CÁP TREO TÂM AN (THỨ 2 ĐẾN THỨ 6)
 • TUYẾN CÁP TREO VÂN SƠN (THỨ 7 ĐẾN CN)
 • TUYẾN CÁP TREO CHÙA HANG (THỨ 7 ĐẾN CN)
 • TUYẾN CÁP TREO TÂM AN (THỨ 7 ĐẾN CN)
06:00 to 20:00

Lưu ý: Ngưng bán vé cáp treo trước 01 tiếng.

sun world
Ba Den Mountain

Trang chủ
[THÔNG BÁO] CẬP NHẬT THỜI GIAN VẬN HÀNH TUYẾN CÁP TREO TẠI SUN WORLD BA DEN MOUNTAIN ÁP DỤNG TỪ 10/07/2023

highlights

[THÔNG BÁO] CẬP NHẬT THỜI GIAN VẬN HÀNH TUYẾN CÁP TREO TẠI SUN WORLD BA DEN MOUNTAIN ÁP DỤNG TỪ 10/07/2023

[THÔNG BÁO] CẬP NHẬT THỜI GIAN VẬN HÀNH TUYẾN CÁP TREO TẠI SUN WORLD BA DEN MOUNTAIN ÁP DỤNG TỪ 10/07/2023 ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI. Sun World Ba Den Mountain xin cập nhật tới Quý Khách hàng thời gian vận hành mới của các Tuyến cáp treo tại Khu du lịch, áp dụng …

[THÔNG BÁO] Cập nhật thời gian vận hành cáp treo tại Sun World Ba Den Mountain

highlights

[THÔNG BÁO] Cập nhật thời gian vận hành cáp treo tại Sun World Ba Den Mountain

Sun World Ba Den Mountain xin cập nhật tới Quý Khách hàng thời gian vận hành mới của các Tuyến cáp treo tại Khu du lịch, áp dụng từ ngày 31/01/2023 (đến khi có thông báo mới) như sau: [THÔNG BÁO] CẬP NHẬT THỜI GIAN VẬN HÀNH TUYẾN CÁP TREO TẠI SUN WORLD BA DEN …

OPENING OF TAY NINH CABLE CAR – PILGRIMAGE TO THE REGION OF OLD PAGODAS

highlights

OPENING OF TAY NINH CABLE CAR – PILGRIMAGE TO THE REGION OF OLD PAGODAS

Upon preparation for the opening of the Spring Festival of Ba Den Mountain – Year of the Rat, Sun World BaDen Mountain officially opened Ba Den cable car system on January 18, 2020 (ie, December 24 of the lunar calendar). With the modern cable car system from the world’s leading brand Doppelmayr Garaventa, the early …

SUN WORLD BADEN MOUNTAIN

news

01 / 03

SUN WORLD SYSTEM

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo