Giờ vận hành tuyến cáp treo lên Chùa Bà – Tuyến cáp Chùa Hang?

🚡 TUYẾN CÁP LÊN CHÙA BÀ (Áp dụng từ 07.10.2020)

► Thứ 2 – Thứ 6: Hoạt động theo chuyến từ 7:00 đến 17:00
► Thứ 7: Vận hành liên tục từ 6:00 đến 18:00
► Chủ Nhật: Vận hành liên tục từ 6:00 đến 17:00
‼️𝑳𝒖̛𝒖 𝒚́:
► Thứ 2 – Thứ 6:
👉 Quầy vé ngừng bán vé khứ hồi lúc 16:00 và ngừng bán vé một chiều lúc 16:45
► Thứ 7:
👉 Quầy vé ngừng bán vé khứ hồi lúc 17:00 và ngừng bán vé một chiều lúc 17:45
► Chủ Nhật:
👉 Quầy vé ngừng bán vé khứ hồi lúc 16:00 và ngừng bán vé một chiều lúc 16:45

 

Chi tiết Quý khách vui lòng tham khảo tại Giờ vận hành cáp treo Chùa Hang

:

Other News