Ở Sun World BaDen Mountain tôi có thể tham gia các hoạt động vui chơi gì?

Quý khách có thể trải nghiệm xe trượt ống khi tham quan chùa Bà Đen.

:

Other News