QUAN ÂM TỐNG TỬ

QUAN ÂM TỐNG TỬ
Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Đường Lâm (Hà Nội) – Thế kỷ XVII – XVIII

Trong chùa, Quan Âm Tống Tử thường được bày ở vị trí đăng đối với tượng Quan Âm Tọa Sơn, tượng có hình thái tương đối giống vậy. Tượng diễn tả một người phụ nữ đẹp, thùy mị, khác ở chỗ là tay ẵm một đứa bé bụ bẫm kháu khỉnh. Tượng này mang phong cách mỹ thuật thời Lê Trung Hưng, được làm bằng chất liệu gỗ phủ sơn.

 

QUAN AM TONG TU
Adapted from the original at Duong Lam Pagoda (Hanoi)
XVII – XVIII centuries

Prototype Description:
In the temple, Quan Am Tong Tu usually displayed in the posting position for the statue of Quan Am Tu Son, Quan Am Tong Tu has a relatively similar appearance. The statue depicts a beautiful, meek woman, different in that she is holding a plump and lovely baby in her arms. This statue has the art style of Le Trung Hung period, made of painted wood.

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022