Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn

Pho tượng Phật nằm hay còn gọi là “Phật nhập Niết Bàn” một công trình không thể bỏ qua trong chuyến hành hương về miền đất địa linh.

Trải nghiệm khác:

Núi Bà Đen

Núi Bà Đen

Không gian văn hóa tâm linh | 07/01/2020

Đại Hồng Chung

Đại Hồng Chung

Không gian văn hóa tâm linh | 07/01/2020

Chùa Quan Âm

Chùa Quan Âm

Không gian văn hóa tâm linh | 15/10/2020

Động Kim Quang

Động Kim Quang

Không gian văn hóa tâm linh | 07/01/2020

Chùa Linh Sơn Hòa Đồng

Chùa Linh Sơn Hòa Đồng

Không gian văn hóa tâm linh | 07/01/2020