Bộ lọc: Xem nhiều Ngày

Giờ vận hành tuyến cáp treo lên Chùa Bà – Tuyến cáp Chùa Hang?

Giờ vận hành tuyến cáp treo lên Chùa Bà – Tuyến cáp Chùa Hang?

Dịch vụ | 30/07/2020
🚡 TUYẾN CÁP LÊN CHÙA BÀ (Áp dụng từ 28.11.2020) ► Thứ 2 – Thứ 6: Hoạt động theo chuyến từ 7:00 đến 17:00 ► Thứ 7: Vận...
Xem thêm >

Khi cần hỗ trợ về dịch vụ tôi có thể liên hệ đến ai?

Khi cần hỗ trợ về dịch vụ tôi có thể liên hệ đến ai?

Dịch vụ | 10/01/2020
Khách hàng khi cần hỗ trợ vui lòng liên hệ qua Hotline: 0327.222.227 – 0276.353.6666.
Xem thêm >

Giờ vận hành tuyến cáp lên đỉnh núi – tuyến cáp Vân Sơn?

Giờ vận hành tuyến cáp lên đỉnh núi – tuyến cáp Vân Sơn?

Dịch vụ | 10/01/2020
🚡 TUYẾN CÁP TREO LÊN ĐỈNH NÚI (Áp dụng từ 28.11.2020) ► Thứ 2 – Thứ 6: Vận hành theo khung giờ từ 7:45 đến 16:00 ► Thứ 7 &...
Xem thêm >