Liên hệ
    Địa chỉ: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
    Hotline: 0276.353.6666 / 0327.222.227
    Email: badenmountain@sunworld.vn
    Follow us: