Bộ lọc: Xem nhiều Ngày

TÔN GIẢ XÀ DẠ ĐA

TÔN GIẢ XÀ DẠ ĐA

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022
TÔN GIẢ XÀ DẠ ĐA Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Tây Phương (Hà Nội) – Thế kỷ XVIII Là vị Tổ thứ hai mươi trong 28 vị...
Xem thêm >

TÔN GIẢ CƯU MA LA ĐA

TÔN GIẢ CƯU MA LA ĐA

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022
TÔN GIẢ CƯU MA LA ĐA Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Tây Phương (Hà Nội) – Thế kỷ XVIII Là vị Tổ thứ mười chín trong 28...
Xem thêm >

QUAN ÂM TỐNG TỬ

QUAN ÂM TỐNG TỬ

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022
QUAN ÂM TỐNG TỬ Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Đường Lâm (Hà Nội) – Thế kỷ XVII – XVIII Trong chùa, Quan Âm Tống Tử...
Xem thêm >

MÔN THẦN

MÔN THẦN

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022
MÔN THẦN Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Thiên Mụ (Huế) – Thế kỷ XIX – XX Các vị hộ pháp trấn giữ ở hai bên cửa...
Xem thêm >

MÔN THẦN

MÔN THẦN

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022
MÔN THẦN Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Thiên Mụ (Huế) – Thế kỷ XIX – XX Các vị hộ pháp trấn giữ ở hai bên cửa...
Xem thêm >

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022
QUAN ÂM TỌA SƠN Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Đường Lâm (Hà Nội) – Thế kỷ XVII – XVIII Bộ tượng Quan Âm Tọa Sơn...
Xem thêm >

TÔN GIẢ LA HẦU LA ĐA

TÔN GIẢ LA HẦU LA ĐA

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022
TÔN GIẢ LA HẦU LA ĐA Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Tây Phương (Hà Nội) – Thế kỷ XVIII. Là vị Tổ thứ mười sáu trong 28...
Xem thêm >

TÔN GIẢ LONG THỤ

TÔN GIẢ LONG THỤ

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022
TÔN GIẢ LONG THỤ Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Tây Phương (Hà Nội) – Thế kỷ XVIII. Là vị Tổ thứ mười bốn trong 28 vị...
Xem thêm >