QUAN ÂM TỐNG TỬ

QUAN ÂM TỐNG TỬ
Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Đường Lâm (Hà Nội) – Thế kỷ XVII – XVIII

Trong chùa, Quan Âm Tống Tử thường được bày ở vị trí đăng đối với tượng Quan Âm Tọa Sơn, tượng có hình thái tương đối giống vậy. Tượng diễn tả một người phụ nữ đẹp, thùy mị, khác ở chỗ là tay ẵm một đứa bé bụ bẫm kháu khỉnh. Tượng này mang phong cách mỹ thuật thời Lê Trung Hưng, được làm bằng chất liệu gỗ phủ sơn.

 

QUAN AM TONG TU
Adapted from the original at Duong Lam Pagoda (Hanoi)
XVII – XVIII centuries

Prototype Description:
In the temple, Quan Am Tong Tu usually displayed in the posting position for the statue of Quan Am Tu Son, Quan Am Tong Tu has a relatively similar appearance. The statue depicts a beautiful, meek woman, different in that she is holding a plump and lovely baby in her arms. This statue has the art style of Le Trung Hung period, made of painted wood.

Trải nghiệm khác:

TÔN GIẢ XÀ DẠ ĐA

TÔN GIẢ XÀ DẠ ĐA

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022

TÔN GIẢ CƯU MA LA ĐA

TÔN GIẢ CƯU MA LA ĐA

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022

MÔN THẦN

MÔN THẦN

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022

MÔN THẦN

MÔN THẦN

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022

TÔN GIẢ LA HẦU LA ĐA

TÔN GIẢ LA HẦU LA ĐA

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022

TÔN GIẢ LONG THỤ

TÔN GIẢ LONG THỤ

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022

HỘ PHÁP

HỘ PHÁP

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022