Bộ lọc: Xem nhiều Ngày

KHU TRÌNH CHIẾU HOLOGRAM CÁC NGÔI CHÙA VIỆT CỔ

KHU TRÌNH CHIẾU HOLOGRAM CÁC NGÔI CHÙA VIỆT CỔ

| 29/04/2023
Khu trình chiếu Hologram các ngôi chùa Việt cổ Gồm 16 vị trí chiếu hình ảnh về 16 ngôi chùa cổ ở Việt Nam được lựa chọn có...
Xem thêm >

Trụ Kinh Luân (Bánh xe cầu nguyện hoặc bánh xe Mani)

Trụ Kinh Luân (Bánh xe cầu nguyện hoặc bánh xe Mani)

| 28/04/2023
Trụ Kinh Luân là một loại pháp khí được sử dụng cho việc hành trì tụng niệm trong Phật giáo Tây Tạng. Với kết cấu hình trụ,...
Xem thêm >

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Pakistan Thế kỷ III Tượng Bồ tát Di Lặc bằng đá, phong cách Gandhara, thế kỷ 3, Pakistan. Phong cách Mĩ...
Xem thêm >

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc Thế kỷ VI Bức tượng này là tác phẩm điêu khắc Phật giáo lâu đời...
Xem thêm >

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Mỹ) Thế kỷ VII Bồ tát ngồi trầm ngâm. Tượng làm bằng đồng mạ...
Xem thêm >

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT TỌA THIỀN

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT TỌA THIỀN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc Thế kỷ VII Địa tạng bồ Tát ngồi được trưng bày ở bảo tàng nghệ...
Xem thêm >

PHẬT A DI ĐÀ ĐỨNG TIẾP DẪN

PHẬT A DI ĐÀ ĐỨNG TIẾP DẪN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Mỹ) Thế kỷ VIII
Xem thêm >

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Mỹ) Thế kỉ XIX Tượng Văn Thù Bổ Tát làm bằng chất liệu gỗ phủ...
Xem thêm >