KHU TRÌNH CHIẾU HOLOGRAM CÁC NGÔI CHÙA VIỆT CỔ

Khu trình chiếu Hologram các ngôi chùa Việt cổ

Gồm 16 vị trí chiếu hình ảnh về 16 ngôi chùa cổ ở Việt Nam được lựa chọn có những tiêu chí sau:

-Là chùa cổ có niên đại trên 200 năm

-Chùa giữ được tương đối nguyên vẹn kiến trúc cổ

-Chùa giữ được những hiện vật, tượng cổ có giá trị

-Chùa có khuôn viên đẹp

-Là di tích cấp Quốc gia hoặc cấp Quốc gia đặc biệt

-Chùa có tính chất tiêu biểu cho một vùng, miền

-Chùa nổi tiếng cả nước, thu hút được nhiều người đến tham quan dâng lễ