PHẬT GOGURYEO

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc Thế kỷ VI

Bức tượng này là tác phẩm điêu khắc Phật giáo lâu đời nhất được tìm thấy ở Hàn Quốc. Trên tượng có ghi ngày sản xuất vào thời đại Goguryeo, khoảng năm 539. Tượng làm bằng đồng mạ vàng là hiện vật của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc.