QUAN ÂM BỒ TÁT

Phóng tác theo nguyên bản tại Nepal Thế kỷ XV

Tượng Quan Âm Bồ Tát đứng, làm bằng chất liệu đá, niên đại TK 15.