QUAN ÂM TỌA SƠN

Phóng tác theo nguyên bản tại Trung Quốc Thế kỷ XV – XVII

Tượng Quan Âm tọa sơn, làm bằng chất liệu gỗ phủ sơn, có niên đại TK 15-17. Tượng Quan Âm phong cách thời Minh