CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT NHƯ LAI Thái Tử Tất Đạt Đa tìm đường cứu thế

Phóng tác theo nguyên bản Trung Quốc
Thế kỷ XV – XVI

Thái tử Tất Đạt Đa cưỡi ngựa trắng rời hoàng cung đi tu.
Một đêm, thái tử hạ quyết tâm từ bỏ cuộc sống xa hoa, lìa cung điện bất chấp nỗ lực ngăn cản của cha mình. Trong đêm tối, Tất đạt đa gọi người nô bộc trung thành là Channa (Sa-nặc) lấy con ngựa Kanthaka (Kiền Trắc) rồi ra đi. Khi tới bờ sông Anomà, Thái tử dừng lại, bỏ ngựa, cạo râu, cắt tóc, trao y phục và đồ trang sức cho Channa, lệnh cho Channa trở về thông báo việc này cho phụ hoàng. Sử sách Phật giáo xác định rằng đó là rạng ngày mồng 8 tháng 2 năm 595 trước công nguyên, và gọi đó là cuộc “Đại xả li”, hoặc “Đại xuất hành (cuộc ra đi vĩ đại)”