CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT NHƯ LAI Hoàng hậu Maya mơ thấy voi trắng 6 ngà

Phóng tác theo nguyên bản Trung Quốc
Thế kỷ XV – XVI

Hoàng hậu Maya nằm mộng một giấc mộng rất đặc biệt. Hoàng hậu nằm mộng thấy từ trên trời có một quầng sáng xuất hiện và từ trong quầng sáng ấy đi ra là một con voi. Trong kinh gọi là Bạch tượng – voi trắng. Con voi này đặc biệt là có 6 ngà, cái vòi nó thì quấn một bông hoa sen trắng rất là đẹp. Quầng sáng đấy phóng thẳng vào trong phòng của Hoàng hậu và con voi ấy đã khai hông bên phải của Hoàng hậu để nhập vào bụng, gọi là vào thai.
Sau sự kiện nằm mộng như thế, Hoàng hậu biết mình thụ thai. Đem điềm ấy trình lên cho Vua Tịnh Phạn. Vua báo cho tất cả các vị thầy tướng xem thì các vị thầy tướng đều nói là Hoàng hậu mang thai một vị vĩ nhân, sau này sẽ làm những việc vĩ đại.