TÔN GIẢ PHẬT ĐÀ NAN ĐỀ

Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Tây Phương (Hà Nội)
Thế kỷ XVIII

Là vị Tổ thứ tám trong 28 vị Tổ Thiền tông Ấn Độ. Tương truyền tổ có trí thông minh tuyệt vời, biện luận mau lẹ và vô ngại. Sau khi đắc pháp tổ đã đưa đồ chúng đi du hóa khắp nơi. Tượng của tổ trong chùa Tây Phương được làm bằng gỗ phủ sơn, có niên đại cuối thế kỷ 18. Tượng được Thủ tướng Chính Phủ công nhận bảo vật Quốc gia số 53/QĐ-TTg ngày 14/01/2015.