MÔN THẦN

MÔN THẦN
Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Thiên Mụ (Huế) – Thế kỷ XIX – XX

Đây là một trong những vị hộ pháp trấn giữ ở hai bên cửa của tam quan chùa Thiên Mụ, có dạng phù điêu làm bằng vôi mật đắp, tô màu. Những phù điê u này được làm vào thời Nguyễn (TK XIX – XX)