PHẬT THÍCH CA

Phóng tác theo nguyên bản tại Thái Lan Thế kỷ XV – XVI

Tượng Phật, làm bằng chất liệu đồng, theo phong cách Mỹ thuật Phật giáo Ayhtthaya niên đại TK 15-16.