TÔN GIẢ XÀ DẠ ĐA

TÔN GIẢ XÀ DẠ ĐA
Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Tây Phương (Hà Nội) – Thế kỷ XVIII

Là vị Tổ thứ hai mươi trong 28 vị Tổ Thiền tông Ấn Độ. Tổ là người Bắc Ấn, trí tuệ thâm sâu, có công hoằng dương Phật pháp. Hình tượng tổ gần giống ngài Tuyết Sơn, có thân hình gầy guộc, lộ xương cốt, khuôn mặt khắc khổ, thể hiện hình ảnh của kiếp tu khổ hạnh. Tượng của tổ trong chùa Tây Phương được làm bằng gỗ phủ sơn, có niên đại cuối thế kỷ 18. Tượng được Thủ tướng Chính Phủ công nhận bảo vật Quốc gia số 53/QĐ-TTg ngày 14/01/2015.