KIM ĐỒNG

KIM ĐỒNG
Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Dâu (Bắc Ninh) – Thế kỷ XVIII – XIX

Tượng làm theo tỷ lệ 1/1 so với người thật với vóc dáng cân đối hài hòa, tượng Kim Đồng cao 1670, Ngọc Nữ cao 1530 làm bằng chất liệu gỗ phủ sơn. Kim Đồng và Ngọc Nữ là hai pho tượng độc bản chỉ có duy nhất ở chùa Dâu.