TÔN GIẢ THƯƠNG NA HÒA TU

Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Tây Phương (Hà Nội)
Thế kỷ XVIII

Là vị Tổ thứ ba trong 28 vị Tổ Thiền tông Ấn Độ. Tương truyền ngài là đệ tử của Tổ A Nan Đà. Tổ là người khởi đầu việc du hóa truyền bá Phật giáo. Tượng của tổ trong chùa Tây Phương được làm bằng gỗ phủ sơn, có niên đại cuối thế kỷ 18. Tượng được Thủ tướng Chính Phủ công nhận bảo vật Quốc gia số 53/QĐ-TTg ngày 14/01/2015.