ĐỊA TẠNG BỒ TÁT TỌA THIỀN

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc Thế kỷ VII

Địa tạng bồ Tát ngồi được trưng bày ở bảo tàng nghệ thuật Metropolitan Phong cách Mĩ thuật Phật giáo Joseon (Hàn Quốc) thế kỷ VII