CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT NHƯ LAI Ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà cúng dường Đức Phật

Phóng tác theo nguyên bản Trung Quốc
Thế kỷ XV – XVI

Ông Cấp Cô Độc và Tịnh xá Kỳ Viên
Khi đức Phật đến ở thành Vương Xá. Ở nơi này có một thương gia giàu có gọi là Cấp Cô Độc được mọi tôn kính vì ông hay giúp đỡ cứu tế người nghèo khổ, neo đơn. Từ lâu ông đã ngưỡng mộ kính mến đức Phật. May mắn lần này ông được gặp ngài, ông muốn thỉnh ngài về kinh đô Xá Vệ để giáo hóa chúng sinh trong một thời gian.
Ông Cấp Cô Độc tìm đến khu vườn của thái tử Kỳ Đà là một nơi rộng rãi, thoáng mát có khung cảnh thiên nhiên đẹp gần kinh thành. Ông nhận thấy đây là nơi thuận tiện để Phật và chư tăng cư ngụ mà giáo hóa chúng sinh. Ông đề nghị với thái tử mua khu vườn ấy làm chỗ xây dựng tịnh xá. Thái tử ra điều kiện phải mang vàng đến dát kín khu vườn sẽ bán cho. Mặc dù với giá rất cao khó chấp nhận, nhưng ông đồng ý ngay và ngày hôm sau ông đã mang vàng đến để dát khu vườn. Khi dát được giữa chừng, thái tử làm lạ hỏi nguyên do mua đất và được ông cho biết ý định. Sau đó thái tử đồng ý góp nốt phần còn lại và tất cả cây cối trong vườn để cho ông xây dựng tịnh xá. Nơi đấy gọi là Tịnh xá Kỳ Viên.