TÔN GIẢ MÃ MINH

Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Tây Phương (Hà Nội)
Thế kỷ XVIII

Là vị Tổ thứ mười hai trong 28 vị Tổ Thiền tông Ấn Độ. Tổ là con nhà Bà La Môn ở miền sông Hằng, có tài thuyết pháp đến nỗi ngựa nghe cũng hiểu. Vì thế tổ có tên là Mã Minh, ý nói Phật tính có ở muôn loài. Tổ có tài bẻ mọi tà thuyết, là người đầu tiên thắp sáng đuốc Đại Thừa dưới thời Vua Kanishka. Tượng của tổ trong chùa Tây Phương được làm bằng gỗ phủ sơn, có niên đại cuối thế kỷ 18. Tượng được Thủ tướng Chính Phủ công nhận bảo vật Quốc gia số 53/QĐ-TTg ngày 14/01/2015.