MÔN THẦN

Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Thiên Mụ (Huế)
Thế kỷ XIX – XX

Các vị hộ pháp trấn giữ ở hai bên cửa của tam quan chùa Thiên Mụ là dạng phù điêu làm bằng vôi mật đắp, tô màu. Những phù điêu này được làm vào thời Nguyễn (TK 19 – 20)