PHẬT THÍCH CA

Phóng tác theo nguyên bản tại Thái Lan Thế kỷ XIX

Tượng Phật, làm bằng chất liệu đồng mạ vàng, niên đại TK 19.