BỒ TÁT NGHÌN TAY SENJU KANNON

Phóng tác theo nguyên bản tại Nhật Bản Thế kỷ VIII

Tượng Bồ tát Senju Kannon, 1000 tay, chất liệu gỗ phủ sơn, niên đại thế kỷ 8.