QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Tràm (Hà Tây) và chùa Giám (Hải Dương) – Thế kỷ XV – XVIII.

Quan Thế Âm Bồ Tát bắt quyết hợp lực (hai tay chắp trước ngực) lấy mẫu từ pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát – Tây Bổ Đà Sơn trên tầng 5 cao 49.75m chuyển thế tay bắt quyết từ Quán Thế Âm Sái Thủy sang Quán Thế Âm hợp lực, lấy nguyên mẫu của tượng Phật thời Lê, giống như Tượng Quan Âm Bồ Tát tại chùa Trầm – Hà Tây, tượng Quan Âm Bồ Tát tại chùa Giám – Hải Dương.