QUAN ÂM TỰ TẠI

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Mỹ) Thế kỷ VII

Bồ tát ngồi trầm ngâm. Tượng làm bằng đồng mạ vàng có niên đại TK 7. Hiện vật của Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, Mỹ.