PHẬT THÍCH CA KẾT ẤN XÚC ĐỊA

Phóng tác theo nguyên bản tại Tây Tạng Thế kỷ XII

Tượng Phật ngồi , làm bằng chất liệu đồng mạ vàng, niên đại TK 12. Tượng Phật kết ấn Xúc Địa, phong cách TK XII, Tây Tạng