BỒ TÁT VĂN THÙ

Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Nam Dư Thượng (Hà Nội)
Thế kỷ XVIII- XIX

Tượng Văn Thù cưỡi sư tử có phong cách mỹ thuật giai đoạn cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Tượng không lớn lắm nhưng tỷ lệ đường nét hài hòa với khuôn mặt hiền từ. Toàn tượng đậm chất dân gian với bản sắc thuần Việt. Tượng được làm bằng chất liệu gỗ phủ sơn.