TÔN GIẢ PHỤC ĐÀ MẬT ĐA

Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Tây Phương (Hà Nội)
Thế kỷ XVIII

Là vị Tổ thứ chín trong 28 vị Tổ Thiền tông Ấn Độ. Tương truyền đến năm mươi tuổi chưa nói một lời, chưa đi một bước. Không nói là biểu hiện đạo không tịch, không đi là biểu hiện pháp không đến đi. Tổ có công lớn trong việc truyền giáo. Tượng của tổ trong chùa Tây Phương được làm bằng gỗ phủ sơn, có niên đại cuối thế kỷ 18. Tượng được Thủ tướng Chính Phủ công nhận bảo vật Quốc gia số 53/QĐ-TTg ngày 14/01/2015.