QUAN ÂM BỒ TÁT

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Mỹ) Thế kỷ X – XI

Tượng Quan Âm Bồ Tát ngồi với tư thế khoanh chân thiền định. Một trường hợp ngoại lệ khi Quan Âm Bồ Tát xuất hiện ở cõi Tịnh Độ của đức Phật A Di Đà. Tượng làm bằng gỗ phủ sơn có niên đại TK 10-11. Hiện vật của Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, Mỹ. Quan Âm Bồ Tát, phong cách thời Đường, Trung Quốc