THẦN DEVA

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng điêu khắc Champa (Đà Nẵng)
Thế kỉ IX – X

Tượng thần Deva tức là Đại Phạm Thiên, có nguồn gốc là một vị nam thần trong đại Hindu, thần của sự sáng tạo. Toàn bộ tượng bằng đá có phong cách mỹ thuật Champa.