Bộ lọc: Xem nhiều Ngày

KHU TRÌNH CHIẾU HOLOGRAM CÁC NGÔI CHÙA VIỆT CỔ

KHU TRÌNH CHIẾU HOLOGRAM CÁC NGÔI CHÙA VIỆT CỔ

Tầng 2 | 29/04/2023
Khu trình chiếu Hologram các ngôi chùa Việt cổ Gồm 16 vị trí chiếu hình ảnh về 16 ngôi chùa cổ ở Việt Nam được lựa chọn có...
Xem thêm >

Trụ Kinh Luân (Bánh xe cầu nguyện hoặc bánh xe Mani)

Trụ Kinh Luân (Bánh xe cầu nguyện hoặc bánh xe Mani)

Tầng 2 | 28/04/2023
Trụ Kinh Luân là một loại pháp khí được sử dụng cho việc hành trì tụng niệm trong Phật giáo Tây Tạng. Với kết cấu hình trụ,...
Xem thêm >