Bộ lọc: Xem nhiều Ngày

HỘ PHÁP

HỘ PHÁP

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022
HỘ PHÁP Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Hòe Nhai (Hà Nội) – Thế kỷ XVIII – XIX Tượng Hộ Pháp tại Chùa Hòe Nhai được...
Xem thêm >

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT NHƯ LAI Đức Phật nhập Niết bàn

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT NHƯ LAI Đức Phật nhập Niết bàn

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản Trung Quốc Thế kỷ XV – XVI Đức Phật nhập niết bàn Một hôm, Ngài gọi ông A Nan đến và bảo rằng:...
Xem thêm >

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT NHƯ LAI

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT NHƯ LAI

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022
Vua Ưu Bà Diên phát tâm nguyện cúng dường tạo tượng Phật Phóng tác theo nguyên bản Trung Quốc Thế kỷ XV – XVI Đức vua Ưu Đà...
Xem thêm >

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT NHƯ LAI Ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà cúng dường Đức Phật

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT NHƯ LAI Ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà cúng dường Đức Phật

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản Trung Quốc Thế kỷ XV – XVI Ông Cấp Cô Độc và Tịnh xá Kỳ Viên Khi đức Phật đến ở thành Vương...
Xem thêm >

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT NHƯ LAI Thành lập tăng đoàn, thu phục ba anh em Ca Diếp

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT NHƯ LAI Thành lập tăng đoàn, thu phục ba anh em Ca Diếp

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản Trung Quốc Thế kỷ XV – XVI Thành lập tăng đoàn, truyền giảng giáo lý. Thu phục ba anh em Ca Diếp Ba anh...
Xem thêm >

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT NHƯ LAI Thành Phật Thích Ca Mâu Ni

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT NHƯ LAI Thành Phật Thích Ca Mâu Ni

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản Trung Quốc Thế kỷ XV – XVI Thành Phật Thích Ca Mâu Ni Sau đấy, ngài giác ngộ hoàn toàn. Với trí tuệ...
Xem thêm >

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT NHƯ LAI 49 ngày đêm thiền định

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT NHƯ LAI 49 ngày đêm thiền định

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản Trung Quốc Thế kỷ XV – XVI 49 ngày đêm thiền định Ngài đến cội Bồ-đề ở Bodh Gaya ngồi tham thiền...
Xem thêm >

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT NHƯ LAI Thái Tử Tất Đạt Đa vào rừng tu khổ hạnh

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT NHƯ LAI Thái Tử Tất Đạt Đa vào rừng tu khổ hạnh

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản Trung Quốc Thế kỷ XV – XVI Thái tử Tất Đạt Đa bắt đầu thử cùng tu khổ hạnh với nhiều nhóm tăng...
Xem thêm >