Bộ lọc: Xem nhiều Ngày

BỒ TÁT PHỔ HIỀN

BỒ TÁT PHỔ HIỀN

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Nam Dư Thượng (Hà Nội) Thế kỷ XVIII – XIX Tượng Phổ Hiền cưỡi voi có phong cách mỹ thuật...
Xem thêm >

MÔN THẦN

MÔN THẦN

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Thiên Mụ (Huế) Thế kỷ XIX – XX Các vị hộ pháp trấn giữ ở hai bên cửa của tam quan chùa...
Xem thêm >

MÔN THẦN

MÔN THẦN

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Thiên Mụ (Huế) Thế kỷ XIX – XX Các vị hộ pháp trấn giữ ở hai bên cửa của tam quan chùa...
Xem thêm >

BỒ TÁT VĂN THÙ

BỒ TÁT VĂN THÙ

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Nam Dư Thượng (Hà Nội) Thế kỷ XVIII- XIX Tượng Văn Thù cưỡi sư tử có phong cách mỹ thuật giai...
Xem thêm >

TÔN GIẢ PHẬT ĐÀ NAN ĐỀ

TÔN GIẢ PHẬT ĐÀ NAN ĐỀ

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Tây Phương (Hà Nội) Thế kỷ XVIII Là vị Tổ thứ tám trong 28 vị Tổ Thiền tông Ấn Độ. Tương...
Xem thêm >

TÔN GIẢ THƯƠNG NA HÒA TU

TÔN GIẢ THƯƠNG NA HÒA TU

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Tây Phương (Hà Nội) Thế kỷ XVIII Là vị Tổ thứ ba trong 28 vị Tổ Thiền tông Ấn Độ. Tương...
Xem thêm >

PHẬT ĐỒNG DƯƠNG

PHẬT ĐỒNG DƯƠNG

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh Thế kỷ VIII – IX Tượng Phật đứng bằng đồng mang phong cách...
Xem thêm >

BỒ TÁT TARA

BỒ TÁT TARA

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng điêu khắc Champa (Đà Nẵng) Thế kỷ IX Theo các tư liệu, bức tượng đồng này được một...
Xem thêm >