Chùa Linh Sơn Phước Trung (Chùa Trung)

Chùa nằm ở vị trí chân núi Bà Đen, theo hệ phái Bắc Tông, được thành lập năm 1876, người sáng lập là Tổ Thanh Thọ và Tổ Phước Chí. Trụ trì đương nhiệm là Đại Đức Thích Nghiêm Tâm. Chùa có diện tích 2.329,2 m², Chùa Trung là 1 trong 5 điểm được khoanh vùng bảo vệ I của khu Du lịch quốc gia Núi Bà Đen. Ngày húy kỵ là ngày 8/1 Âm Lịch, Lễ vía Bà vào ngày 3/4 Âm lịch, 10/10 Âm lịch, 20/12 Âm lịch hàng năm và tháng giêng Hội Xuân. Chùa trước đây là nơi Ủy ban Kháng chiến Hành chính Tỉnh đã tổ chức Hội nghị Xây dựng Lực lượng Kháng chiến chống Pháp và Hội nghị Nông hội tỉnh từ năm 1946. Ngoài việc thờ tự, cúng viếng, hàng năm chùa còn tổ chức phát quà cho người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, trị bệnh, mổ tim và xây cầu ở nông thôn…

Trải nghiệm khác:

Núi Bà Đen

Núi Bà Đen

Quần thể công trình tâm linh Chùa Bà | 07/01/2020

Đại Hồng Chung

Đại Hồng Chung

Quần thể công trình tâm linh Chùa Bà | 07/01/2020

Chùa Linh Sơn Long Châu (Chùa Hang)

Chùa Linh Sơn Long Châu (Chùa Hang)

Quần thể công trình tâm linh Chùa Bà | 07/01/2020

Chùa Quan Âm

Chùa Quan Âm

Quần thể công trình tâm linh Chùa Bà | 15/10/2020

Động Kim Quang

Động Kim Quang

Quần thể công trình tâm linh Chùa Bà | 07/01/2020

Chùa Linh Sơn Hòa Đồng

Chùa Linh Sơn Hòa Đồng

Quần thể công trình tâm linh Chùa Bà | 07/01/2020