Cách để di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đến núi Bà Đen?

Quý khách có thể di chuyển bằng xe khách, xe buýt hoặc xe máy để đến núi Bà Đen. Quãng đường di chuyển khoảng 110km.

 

:

Other News