MÔN THẦN

MÔN THẦN
Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Thiên Mụ (Huế) – Thế kỷ XIX – XX

Các vị hộ pháp trấn giữ ở hai bên cửa của tam quan chùa Thiên Mụ là dạng phù điêu làm bằng vôi mật đắp, tô màu. Những phù điêu này được làm vào thời Nguyễn (TK XIX – XX).

Trải nghiệm khác:

TÔN GIẢ XÀ DẠ ĐA

TÔN GIẢ XÀ DẠ ĐA

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022

TÔN GIẢ CƯU MA LA ĐA

TÔN GIẢ CƯU MA LA ĐA

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022

QUAN ÂM TỐNG TỬ

QUAN ÂM TỐNG TỬ

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022

MÔN THẦN

MÔN THẦN

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022

TÔN GIẢ LA HẦU LA ĐA

TÔN GIẢ LA HẦU LA ĐA

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022

TÔN GIẢ LONG THỤ

TÔN GIẢ LONG THỤ

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022

HỘ PHÁP

HỘ PHÁP

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022