TÔN GIẢ LONG THỤ

TÔN GIẢ LONG THỤ
Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Tây Phương (Hà Nội) – Thế kỷ XVIII.

Là vị Tổ thứ mười bốn trong 28 vị Tổ Thiền tông Ấn Độ. Gốc Bà La Môn rất thông minh, có kiến thức rộng. Tổ có công truyền bá Phật pháp Đại Thừa ở Nam Ấn, được người đời coi là Phật sống nên tượng tổ được tạc ngồi trên tòa sen. Tượng của tổ trong chùa Tây Phương được làm bằng gỗ phủ sơn, có niên đại cuối thế kỷ 18. Tượng được Thủ tướng Chính Phủ công nhận bảo vật Quốc gia số 53/QĐ-TTg ngày 14/01/2015.

Trải nghiệm khác:

TÔN GIẢ XÀ DẠ ĐA

TÔN GIẢ XÀ DẠ ĐA

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022

TÔN GIẢ CƯU MA LA ĐA

TÔN GIẢ CƯU MA LA ĐA

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022

QUAN ÂM TỐNG TỬ

QUAN ÂM TỐNG TỬ

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022

MÔN THẦN

MÔN THẦN

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022

MÔN THẦN

MÔN THẦN

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022

TÔN GIẢ LA HẦU LA ĐA

TÔN GIẢ LA HẦU LA ĐA

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022

HỘ PHÁP

HỘ PHÁP

- Tầng 1 (Nghệ thuật phật giáo) | 26/08/2022