Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn

Pho tượng Phật nằm hay còn gọi là “Phật nhập Niết Bàn” một công trình không thể bỏ qua trong chuyến hành hương về miền đất địa linh.