Bộ lọc: Xem nhiều Ngày

QUAN ÂM NAM HẢI

QUAN ÂM NAM HẢI

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Trung Quốc Thế kỷ XIII – XIV Tượng Quan Âm Nam Hải ngồi trên vách núi tượng trưng cho Phổ Đà...
Xem thêm >

QUAN ÂM BỒ TÁT

QUAN ÂM BỒ TÁT

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Mỹ) Thế kỷ X – XI Tượng Quan Âm Bồ Tát ngồi với tư thế khoanh...
Xem thêm >

QUAN ÂM BỒ TÁT

QUAN ÂM BỒ TÁT

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Nhật Bản Thế kỷ XII – XIV Tượng Bồ tát đứng, làm bằng chất liệu gỗ phủ sơn, niên đại TK...
Xem thêm >

BỒ TÁT NGHÌN TAY SENJU KANNON

BỒ TÁT NGHÌN TAY SENJU KANNON

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Nhật Bản Thế kỷ VIII Tượng Bồ tát Senju Kannon, 1000 tay, chất liệu gỗ phủ sơn, niên đại thế kỷ...
Xem thêm >

PHẬT ĐẠI NHẬT NHƯ LAI

PHẬT ĐẠI NHẬT NHƯ LAI

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Mỹ) Thế kỷ XII Tượng Phật Như Lai với hai tay kết ấn Trí Quyền,...
Xem thêm >

PHẬT A DI ĐÀ

PHẬT A DI ĐÀ

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Mỹ) Thế kỷ XIII Tượng Phật A Di Đà với hai tay kết ấn Thiền...
Xem thêm >

BỒ TÁT TARA

BỒ TÁT TARA

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Nepal Thế kỷ XIV Tượng Bồ tát Tara đứng, làm bằng chất liệu đồng mạ vàng, niên đại TK 14.
Xem thêm >

PHẬT A DI ĐÀ

PHẬT A DI ĐÀ

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Nepal Thế kỷ XVII – XVIII Tượng Phật A Di Đà với hai tay kết ấn Thiền Định, làm bằng chất...
Xem thêm >