Bộ lọc: Xem nhiều Ngày

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Nepal Thế kỷ XV Tượng Văn Thù Bồ Tát, làm bằng chất liệu đồng mạ vàng, niên đại TK 15.
Xem thêm >

QUAN ÂM BỒ TÁT

QUAN ÂM BỒ TÁT

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Nepal Thế kỷ XV Tượng Quan Âm Bồ Tát đứng, làm bằng chất liệu đá, niên đại TK 15.
Xem thêm >

PHẬT DƯỢC SƯ

PHẬT DƯỢC SƯ

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Tây Tạng thế kỷ XV Tượng Phật Dược Sư, làm bằng chất liệu đồng mạ vàng, niên đại TK 15.
Xem thêm >

PHẬT DI LẶC

PHẬT DI LẶC

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Tây Tạng Thế kỷ XV Tượng Phật Di Lặc, làm bằng chất liệu đồng mạ vàng, niên đại TK 15
Xem thêm >

QUAN ÂM BỒ TÁT

QUAN ÂM BỒ TÁT

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Tây Tạng Thế kỷ XIV – XV Tượng Quan Âm Bồ Tát, làm bằng chất liệu đồng, niên đại TK 14-15.
Xem thêm >

PHẬT THÍCH CA KẾT ẤN XÚC ĐỊA

PHẬT THÍCH CA KẾT ẤN XÚC ĐỊA

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Tây Tạng Thế kỷ XII Tượng Phật ngồi , làm bằng chất liệu đồng mạ vàng, niên đại TK 12. Tượng...
Xem thêm >

QUAN ÂM THIÊN THỦ THIÊN NHÃN

QUAN ÂM THIÊN THỦ THIÊN NHÃN

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Tây Tạng Thế kỷ XV Tượng Quan Âm Thiên thủ thiên nhãn, làm bằng chất liệu đồng mạ vàng, niên...
Xem thêm >

PHẬT THÍCH CA

PHẬT THÍCH CA

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Quốc gia Tokyo (Nhật Bản) Thế kỷ I – II Tượng Phật đứng bằng đá, phong cách Gandhara,...
Xem thêm >