Bộ lọc: Xem nhiều Ngày

PHẬT THÍCH CA

PHẬT THÍCH CA

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Thái Lan Thế kỷ XIX Tượng Phật, làm bằng chất liệu đồng mạ vàng, niên đại TK 19.
Xem thêm >

PHẬT A DI ĐÀ

PHẬT A DI ĐÀ

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Thái Lan Thế kỷ XIX Tượng Phật A Di Đà, làm bằng chất liệu đồng mạ vàng, niên đại TK 19.
Xem thêm >

SƯ TỬ ĐÁ CHÙA BÀ TẤM

SƯ TỬ ĐÁ CHÙA BÀ TẤM

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại chùa Bà Tấm Thế kỷ XI Tượng sư tử đá chùa Hương Lãng có kích thước lớn, đồ sộ tạo cảm giác...
Xem thêm >

THÀNH BẬC SẤU ĐÁ TRIỀU LÝ

THÀNH BẬC SẤU ĐÁ TRIỀU LÝ

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Thế kỷ XI – XII Đây là loại hình thành bậc bằng đá của thời Lý. Là...
Xem thêm >

THÀNH BẬC ĐÁ CHƯƠNG SƠN

THÀNH BẬC ĐÁ CHƯƠNG SƠN

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản kiến trúc của chùa Chương Sơn (Nam Định) Thế kỷ XI – XII Đây là loại hình thành bậc bằng đá của...
Xem thêm >

PHẬT A DI ĐÀ

PHẬT A DI ĐÀ

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Phật Tích (Bắc Ninh) Thế kỷ XI Đây là pho tượng Phật bằng đá thời Lý lớn nhất được biết...
Xem thêm >