Bộ lọc: Xem nhiều Ngày

PHẬT THÍCH CA THUYẾT PHÁP

PHẬT THÍCH CA THUYẾT PHÁP

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Pakistan Thế kỷ II – III Đức Phật A di Đà ngồi trong thiền định với hai tay nắm trong tư thế...
Xem thêm >

PHẬT THÍCH CA THIỀN ĐỊNH

PHẬT THÍCH CA THIỀN ĐỊNH

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Pakistan thế kỷ III Phong cách Mĩ thuật Phật giáo Gandhara (Pakistan) thế kỷ III
Xem thêm >

PHẬT THUYẾT PHÁP

PHẬT THUYẾT PHÁP

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Khảo cổ Sarnath (Ấn Độ) Thế kỷ V Tượng Đức Phật thuyết pháp, đá, thế kỷ 5, Ấn...
Xem thêm >

PHẬT CHIẾN THẮNG MARA

PHẬT CHIẾN THẮNG MARA

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng nghệ thuật Châu Á San Francisco Thế kỷ IX – X Tượng Phật chiến thắng Mara, đá, thế...
Xem thêm >

PHẬT ĐỨNG Ở MATHURA

PHẬT ĐỨNG Ở MATHURA

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Quốc gia New Delhi (Ấn Độ) Thế kỷ V Phật đứng ở Mathura, Ultar Pradesh thời kỳ Gupta Thế...
Xem thêm >

PHẬT VÀ 4 CẢNH ĐỜI CỦA NGÀI

PHẬT VÀ 4 CẢNH ĐỜI CỦA NGÀI

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng nghệ thuật Châu Á San Francisco Thế kỷ XI – XII Tượng Phật Thích Ca đứng với bốn...
Xem thêm >

PHẬT THÍCH CA

PHẬT THÍCH CA

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Thái Lan Thế kỷ XV – XVI Tượng Phật, làm bằng chất liệu đồng, theo phong cách Mỹ thuật Phật...
Xem thêm >

QUAN ÂM BỒ TÁT

QUAN ÂM BỒ TÁT

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Thái Lan Thế kỷ X Tượng Quan Âm Bồ Tát, làm bằng chất liệu đồng, niên đại TK 10.
Xem thêm >