PHẬT A DI ĐÀ

Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Phật Tích (Bắc Ninh) Thế kỷ XI

Đây là pho tượng Phật bằng đá thời Lý lớn nhất được biết đến nay, thể hiện tinh hoa của nghệ thuật điêu khắc đá trong giai đoạn này. Pho tượng có kết cấu bao gồm phần tượng, đài sen, thớt sư tử, bệ tượng. Phần tượng có hình khối mạnh mẽ tuy nhiên những nét chạm tạo hình trang phục lại rất mềm mại, thoát tục, chân thực và gần gũi. Phần bệ sen được làm lại về sau với các cánh sen chạm rồng. Phần thớt sư tử do không lắp được vào nên hiện đang để trong bảo tàng tại chùa Phật Tích. Phần bệ tượng được chạm khắc tỉ mỉ, kỹ lưỡng với các đồ án rồng, hoa dây, sóng thủy ba gần như phủ kín bệ. Có nhiều ý kiến cho rằng tổng thể tượng được làm theo mô hình núi Tu Di và Cửu sơn bát hải trong Phật giáo. Tượng Phật chùa Phật Tích thực sự là một báu vật Phật giáo. Chính vì vây, tượng được Thủ tướng Chính Phủ công nhận Bảo vật Quốc gia theo quyết định số 1426 /QĐ-TTg, ngày 01/12/2012.

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT TỌA THIỀN

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT TỌA THIỀN

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022

PHẬT A DI ĐÀ ĐỨNG TIẾP DẪN

PHẬT A DI ĐÀ ĐỨNG TIẾP DẪN

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022

QUAN ÂM NAM HẢI POTALAKA

QUAN ÂM NAM HẢI POTALAKA

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022