[CẨM NANG KHÁM PHÁ] 8 ĐIỀU NÊN BIẾT TRƯỚC KHI ĐI NÚI BÀ ĐEN, TÂY NINH

I. BẠN ĐÃ TỪNG ĐẾN NÚI BÀ ĐEN, TÂY NINH CHƯA?

 

II. CHIÊM BÁI QUẦN THỂ CHÙA CỔ TẠI NÚI BÀ

 

III. TÌM HIỂU DẤU ẤN VĂN HÓA PHẬT GIÁO ĐẶC SẮC TRÊN ĐỈNH NÚI

 

IV. CHECK-IN CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN ĐỘC ĐÁO, TRÁC TUYỆT

 

V. THƯỞNG THỨC TINH HOA ẨM THỰC KHÓ QUÊN

 

VI. THỎA SỨC KHÁM PHÁ, TÌM HIỂU VĂN HÓA, LỊCH SỬ VÙNG ĐẤT

 

VII. LỰA CHỌN NHỮNG MÓN QUÀ LƯU NIỆM THỈNH BÌNH AN, CẦU MAY MẮN

 

VIII. THAM GIA NHỮNG LỄ HỘI, SỰ KIỆN ĐA DẠNG XUYÊN SUỐT QUANH NĂM

:

Other News