BỒ TÁT VĂN THÙ

Phóng tác theo nguyên bản tại Chùa Nam Dư Thượng (Hà Nội)
Thế kỷ XVIII- XIX

Tượng Văn Thù cưỡi sư tử có phong cách mỹ thuật giai đoạn cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Tượng không lớn lắm nhưng tỷ lệ đường nét hài hòa với khuôn mặt hiền từ. Toàn tượng đậm chất dân gian với bản sắc thuần Việt. Tượng được làm bằng chất liệu gỗ phủ sơn.

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022